Rusztowanie – niezbędny element każdej budowy. Podstawowe rodzaje rusztowań

Rusztowanie – niezbędny element każdej budowy. Podstawowe rodzaje rusztowań

Rusztowanie jest konstrukcją stosowaną okresowo podczas wykonywania na zewnątrz lub wewnątrz obiektu prac budowlanych, montażowych, tynkarskich, konserwatorskich i innych. Jest to bardzo istotny element na każdym placu budowy, gdyż od jego solidności zależy bezpieczeństwo osób pracujących na wysokości i przebywających w pobliżu. Dla szybkiej realizacji prac niezbędne jest aby rusztowanie dało się łatwo montować oraz pozwalało obudować nawet wysokie i posiadające nietypowe kształty budynki. Poniżej kilka słów na temat rodzajów rusztowań.

Klasyfikacja rusztowań

Rusztowania można podzielić pod kątem różnych kryteriów, uwzględniając materiał, z których są wykonane, zastosowanie, konstrukcję lub sposób montażu. Jeżeli chodzi o materiał, to najczęściej spotykane są rusztowania metalowe (stalowe lub aluminiowe), rzadziej drewniane bądź wykonane z tworzyw sztucznych.

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się m.in. rusztowania elewacyjnerusztowania przejezdne (mobilne) oraz rusztowania podporowe. Rusztowania elewacyjne pozwalają na zabudowanie nimi dużych powierzchni obiektów i są wykorzystywane m.in. przy wznoszeniu budynków, pracach termomodernizacyjnych, murarskich, instalacyjnych. Rusztowania przejezdne są przeznaczone do wielokrotnego wykorzystania w różnych miejscach na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Ze względu na lekką konstrukcję (zwykle wykonane są z aluminium), szerokie pomosty oraz kółka umożliwiające przesuwanie, są one wykorzystywane chętnie do prac konserwatorskich. Różne wersje rusztowań elewacyjnych i przejezdnych omówione zostały na stronie http://rusztowanie.pro/. Natomiast, rusztowania podporowe stosowane są w razie braku całkowitej nośności obiektu jako czasowe podparcie konstrukcji, celem przeniesienia obciążeń.

Biorąc pod uwagę konstrukcję i sposób montażu, w budownictwie dominują rusztowania systemowe, składające się z pasujących do siebie elementów, którymi mogą być ramy lub moduły. Spotykane są także rozwiązania niesystemowe w postaci rusztowań rurowo – złączkowych.

Podstawowe typy rusztowań systemowych i niesystemowych

Ze względu na znaczne różnice w budowie i sposobie łączenia elementów wyróżnia się następujące typy systemowych rusztowań:

  • rusztowania ramowe – zbudowane są z płaskich ram, połączonych za pomocą poziomych pomostów i ukośnych stężeń, które są mocowane do ram uchwytami sworzniowo-zapadkowymi. Atutem tego typu rusztowań jest prosty i szybki montaż.
  • rusztowania modułowe – składają się z wielu modułów (stojaków, stężeń, poprzecznic, podłużnic), które można dowolnie łączyć za pomocą łącznic, zamków klinowych, głowic i innych elementów. Zaletą rusztowań modułowych jest możliwość tworzenia najbardziej skomplikowanych konstrukcji. Jednak, montaż tego rusztowania jest niełatwy i pracochłonny.
  • rusztowania warszawskie – składają się z poprzecznych rur połączonych dwoma pionowymi rurkami, za pomocą łączeń czopowych (bez śrub). Wyższe konstrukcje stabilizowane są dodatkowo rurami biegnącymi ukośnie.

Wśród rozwiązań niesystemowych omówienia wymaga rusztowanie rurowo – złączkowe, którego podstawowymi elementami są stalowe rury. Są one mocowane przy pomocy różnorodnych złącz (wzdłużnych, krzyżowych lub obrotowych). Konstrukcje tworzą także dodatkowe elementy, m.in. podstawki, drabinki przystawne, płyty pomostowe, podkłady, deski bortnicowe. Zaletą rusztowań rurowo – złączkowych jest uniwersalne zastosowanie, zaś minusem skomplikowany montaż.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments