Restrukturyzacja przemysłu

Restrukturyzacja przemysłu

Czym jest restrukturyzacja przemysłu?

Restrukturyzacja przemysłu opiera się na działaniach, które mają na celu likwidację gałęzi przemysłu o tradycyjnym charakterze. Zachodzi ona na skutek regularnego zastępowania ich nowoczesnymi i zmodernizowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Sam termin restrukturyzacja łączy w sobie dwa słowa – to reconstrute (budowanie w nowej formie) oraz the structure (struktura) – dosłownie więc oznacza odbudowę struktury.

Istotą restrukturyzacji przemysłu jest m.in. adaptacja do warunków rynkowych (w tym również orientacja na rynki międzynarodowe). Możliwe jest to dzięki zamierzonej i celowej przebudowie struktury przemysłu, obejmującej przekształcenia w takich obszarach jak:

– wykorzystane technologie

– kwestie funkcjonalne;

– kwestie organizacyjne;

– kwestie ekonomiczne.

Restrukturyzacja przemysłu

Restrukturyzacja przemysłu

Restrukturyzacja przemysłu w praktyce

Działania restrukturyzujące przemysł na dużą skalę pojawiać się mogą w efekcie np. potężnych zmian politycznych. W Polsce po 1989 zaliczyć można do nich np. zwiększenie zastosowania nowoczesnych maszyn i technologii, większe inwestycje zagraniczne oraz prywatyzacja przemysłu.

Warto podkreślić, ze restrukturyzacja przemysłu dotyczyć może nie tylko maszyn lub konstrukcji produkcji ale również przekwalifikowaniem robotników. To wiązać się może z koniecznością zagwarantowania pracownikom odpowiednich kursów, a czasem wiąże się również ze zwolnieniami (ta druga sytuacja może mieć miejsce zwłaszcza w takich sytuacjach, gdy czynnik ludzki zastępowany jest działalnością maszyn). Restrukturyzacja zatrudnienia w przemyśle obejmuje działania, które na celu mają jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów pracy oraz, w efekcie, efektywniejsze działanie danego przedsiębiorstwa przemysłowego.

Restrukturyzacja przemysłu to proces o wielowymiarowym charakterze, odbywający się na wielu płaszczyznach. Może dotyczyć kwestii podmiotowych i/lub przedmiotowych. Pierwsze zagadnienie obejmuje różnorodne przekształcenia na polu prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym. Z kolei w zakres restrukturyzacji przedmiotowej wchodzą przekształcenia technologiczne, techniczne i asortymentowe.

Skutki restrukturyzacji przemysłu

Wcześniej wspomniane działania na skutek zmniejszenia materiałochłonności produkcji oraz jej energochłonności pozwalają obniżyć koszty wytwarzana. Dochodzi do zwiększenia konkurencyjność przemysłu, podniesienia efektywności i stopnia innowacyjności.

Mówiąc o skutkach restrukturyzacji w przemyśle warto wziąć pod uwagę rodzaj wdrożonych działań; mogą mieć one charakter naprawczy lub rozwojowy. W przypadku restrukturyzacji naprawczej oczekiwanym efektem jest przywrócenie przedsiębiorstwa przemysłowego do poprzedniego stanu (np. sprzed kryzysu). Restrukturyzacja rozwojowa podnosi konkurencyjność krajową i zagraniczną, dostosowuje produkcję do potrzeb i oczekiwań odbiorców, zwiększa sprawność zarządzania, wpływa na rentowność przedsiębiorstwa przemysłowego lub całej gałęzi przemysłu (jeśli wynika ze zmian politycznych) oraz dostosowuje je do warunków funkcjonowania w gospodarce rynkowej.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Facebook Comments